Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

Sản phẩm

Danh mục

Tin nổi bật

Thuốc trừ cỏ

Thuốc trừ cỏ BOMBER TSC 500WP

BOMBER TSC 500WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm và có tính lưu dẫn 2 chiều. BOMBER TSC 500WP diệt trừ hữu hiệu cả 3 nhóm cỏ, đặc biệt hiệu quả cao trên cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, cỏ gạo.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ BUTAN 60EC

Thuốc trừ cỏ BUTAN 60EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm, nội hấp, chuyên dùng cho ruộng lúa gieo sạ, Tác động bằng cách hấp thu chủ yếu qua chồi mầm và rễ cây cỏ. Diệt hầu hết các loại cỏ quan trọng trên ruộng lúa như: Cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, lúa cỏ,…

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ DENOFIT 300EC

DENOFIT 300EC là thuốc cỏ tiền nảy mầm có tính chọn lọc. Thuốc có hiệu quả cao đối với cỏ chác lác, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng và cỏ lá rộng. Ngoài ra DENOFIT 300EC còn quản lý tốt lúa cỏ và lúa nền trong ruộng lúa.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ DKTAZONE 480SL

Thuốc trừ cỏ DKTAZONE 480SL “sạch cỏ – nhẹ lo” là thuốc được hấp thu qua lá và rễ, diệt trừ hiệu quả các loại cỏ lá rộng như cỏ năng, chác, lác trên ruộng lúa. Đặc biệt sản phẩm Dktazone 480SL có thời gian áp dụng rộng và rất an toàn cho ruộng lúa của nhà nông.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ GLUFONATE 200SL

GLUFONATE 200SL ” Diệt Cỏ Tận Gốc” là thuốc trừ cỏ không chọn lọc thế hệ mới, có tác động tiếp xúc mạnh, diệt trừ hiệu quả các loại cỏ khó trị.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ HERBEST 50EC

HERBEST 50EC là thuốc trừ cỏ diệt mầm trên cây trồng cạn, có tính chọn lọc cao được hấp thụ qua lá mầm, kìm hãm sự phát triển và phân chia tế bào, thuốc đặc trị cỏ lá rộng, lá hẹp trên cây trồng cạn.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ MOTO TSC 550EC

MOTO TSC 550EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm diệt được nhiều loại cỏ trên ruộng lúa. Diệt trừ cùng một lúc 3 nhóm cỏ hòa bản, chác lác và cỏ lá rộng trên ruộng lúa như: Cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, rau bợ, rau mác bao,…

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ SAMSINATE 200SL

Samsinate 200SL ” Diệt Cỏ Tận Gốc” là thuốc trừ cỏ không chọn lọc thế hệ mới, có tác động tiếp xúc mạnh, diệt trừ hiệu quả các loại cỏ khó trị.

Xem thêm

Thuốc trừ cỏ SAMSINATE 200SL

Samsinate 200SL ” Diệt Cỏ Tận Gốc” là thuốc trừ cỏ không chọn lọc thế hệ mới, có tác động tiếp xúc mạnh, diệt trừ hiệu quả các loại cỏ khó trị.

Xem thêm