Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Trên cây sầu riêng, có nhiều đối tượng gây hại quan trọng, việc nhận biết chúng cũng như nắm được một số những giải pháp quản lý căn bản là rất cần thiết nhằm giúp cho nhà nông có được những vụ mùa bội thu, góp phần giữ vững năng suất cây trồng, tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện cuộc sống cho từng nông hộ. 

QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI TRÊN SẦU RIÊNG

Video và hình ảnh liên quan