Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

VỀ LION AGREVO

Ông Nguyễn Mỹ

Chủ tịch hội đồng quản trị

  • Năm sinh: 1962
  • Kinh nghiệm: Hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật
  • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Lion Agrevo từ ngày 21.5.2021

Ông Lê Vinh Tú

Thành viên hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Viết Linh

Thành viên hội đồng quản trị
Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Đạt

Phó Tổng giám đốc