Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

Sản phẩm

Danh mục

Tin nổi bật

Chất Hỗ Trợ Trong Nông Nghiệp

Chất Hỗ Trợ SƯ TỬ XANH BLUESIL SP 3309

Chất hỗ trợ SƯ TỬ XANH BLUESIL SP 3309  là chất hỗ trợ cần thiết sử dụng trong canh tác biến đổi khí hậu. Ngoài tác dụng trên, thuốc còn được ứng dụng trong phun thuốc bằng máy bay, giúp thuốc thấm sâu vào cây trồng một cách nhanh chóng.

Xem thêm