Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

Sản phẩm

Danh mục

Tin nổi bật

#SUPERTEN300EC

Thuốc trừ bệnh FOLPAN 50SC

FOLPAN 50SC là thuốc trừ bệnh với các hoạt chất tiên tiến có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhiễm của mầm bệnh. Thuốc có tác động đa điểm với cơ chế riêng biệt nên đem lại hiệu quả cao với nấm bệnh đã khánh thuốc.

Xem thêm

Thuốc trừ bệnh ISO NUTA 40EC

ISONUTA 40EC là thuốc  trừ bệnh có tác động thấm sâu và lưu dẫn mạnh, phổ rộng. Thấm nhanh vào cây trồng qua bộ phận rễ, lá, di chuyển đến toàn thể cây trồng để ngăn chặn và tiêu diệt nguồn bệnh.

Xem thêm

Thuốc trừ bệnh SUPERTEN 300EC

SUPPERTEN 300EC là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh. Kiểm soát tuyệt hảo bệnh lem lép hạt, vàng lá, đốm vằn. Là giải pháp phòng trị bệnh lem lép hạt được ưa chuộng nhất.

Xem thêm