Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP XANH KỲ SỐ 4

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP XANH KỲ SỐ 4: HỘI THẢO KHOA HỌC – HƯỚNG GIẢI QUYẾT RƠM RẠ SAU THU HOẠCH

Kỹ sư Phan Tấn Âu

Chia sẻ