Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP XANH KỲ SỐ 1

Giải pháp nông nghiệp xanh kỳ số 1: Quản lý các loại lem lép hạt trên đồng ruộng

 

 

Kỹ sư Phan Tấn Âu

Chia sẻ