Search
Close this search box.
EnglishVietnamese

CÙNG NÔNG DÂN LÀM GIÀU 27/04/2023

CÙNG NÔNG DÂN LÀM GIÀU 27/04/2023

Diễn giả – Kỹ sư Huỳnh Thế Vinh – Trưởng phòng Trưởng phòng Kỹ Thuật Cty cổ phần Lion Agrevo nói về chủ đề: “Nguyên nhân và giải pháp xử lý vàng lá lúa”.

                                            

Play Video

Nguồn: https://voh.com.vn/radio-episode-cung-nong-dan-lam-giau

Chia sẻ