CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


 

Giới thiệu
Chúng tôi tại Lion Agrevo đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình khảo sát người dùng, v.v…
Chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý ứng dụng của chúng tôi nhằm đảm bảo người dùng được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do người dùng cung cấp.

 

Định nghĩa thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

 

Thu thập thông tin cá nhân
Khi Lion Agrevo thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích:
– Thông tin cá nhân như tên, số điện thoại giúp cho việc xác nhận danh tính người dùng khi truy cập vào ứng dụng. Từ đó thuận lợi cho việc liên hệ và giao hàng đến bạn một cách chính xác và kịp thời. Đồng thời gửi đến bạn các thông tin khuyến mại một cách nhanh chóng
– Thông tin dữ liệu vị trí chính xác giúp cho hệ thống đưa ra các gợi ý nhà hàng đang có xung quanh bạn. Cùng với đó hiển thị gợi ý đường đi và khoảng cách từ bạn đến cửa hàng mong muốn. Cùng với đó đưa ra mức chi phí giao hàng hợp lý và chính xác dựa vào khoảng cách di chuyển của shiper.

 

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Lion Agrevo chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:
Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin.

 

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân
Khi bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh hỏi đáp thông qua quy trình đã định sẵn của công ty chúng tôi. Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

 

Trung tâm hỗ trợ
Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc qua chi tiết liên hệ mà công ty chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

 

Quản lý thông tin cá nhân
Quản trị viên Lion Agrevo duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó.